کلیدواژه‌ها = کلان کاربری
تعداد مقالات: 1
1. مدل تحلیلی طبقه بندی کاربری اراضی کشور در رویکرد مدیریت برنامه ریزی توسعه سرزمین

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-12

بیت الله محمودی؛ افشین دانه کار؛ جهانگیر فقهی