کلیدواژه‌ها = سینتیک
تعداد مقالات: 1
1. حذف یون نیکل (II) با استفاده از نانوذرات آهن(III) اکسید از محلول‌های آبی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 37-47

زهرا اسدکی؛ رضا انصاری؛ فریبا استواری


شماره‌های پیشین نشریه