بررسی چالش ها و مخاطره‌های پیش‌‌روی تالاب هشیلان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشکده محیط زیست

2 استادیار دانشکده محیط زیست

چکیده

تالاب هشیلان به مساحت تقریبی 560 هکتار (مساحت مصوب450 هکتار) و حریم  حفاظتی  2032 هکتار  در شمال غرب دشت کرمانشاه و شمال دشت الهیارخانی در دامنه کوه‌‌‌های خورین و ویس واقع شده است. این تالاب به لحاظ ارزش‌‌های ساختاری، اکولوژیکی و منظری یک تالاب الگو در غرب ایران است که مشابه آن در هیچ کجای ایران و حتی آسیا دیده نمی شود. هدف از پژوهش مروری حاضر این است که ضمن معرفی تالاب هشیلان به‌‌‌عنوان یک بوم‌سازگان غنی و نادر درایران، به بررسی مداخله‌‌‌ها، مخاطره‌ها و ناهنجاری‌‌های صورت‌‌‌گرفته و اثرات آنها در این تالاب از گذشته تا حال بپردازد.  مداخله‌‌‌ها، مخاطره‌ها به دوبخش عمده‌‌‌ی عوامل انسانی (شکار و صید، زهکشی تالاب و خشکاندن آن، برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی به وسیله حفر چاه‌های عمیق، احداث کانال و...) و طبیعی (تغییر اقلیم و خشکسالی) تقسیم می‌‌شوند. در پایان با ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی، سعی می‌شود که گامی در راستای بهبود وضعیت، حفاظت و بهره‌‌‌برداری خردمندانه از این بوم‌سازگان برداشته‌‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


- اعتمادی دیلمی، ه. جنسی، ز. زیکساری، م. میرزایی، م. ایزددوست، ه. بوذری، ز. محمدی، ی. (1389)، "بررسی اکولوژیک فون تالاب امیر کلایه استان گیلان"، (دومین همایش ملی تالاب­های ایران).
 
- بهروزی راد, ب. (1387)، "تالاب­های ایران"، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 
- شریفی, م., رضائی چمنی, ف., حسینی, س., و راجی, غ. (1383)، "تالاب هشیلان یک سوءتفاهم جغرافیایی:معرفی یک تالاب الگویافته در غرب کشور"، مجله محیط شناسی, 99-107.- مجنونیان, ه. (1377)، "طبقه بندی و حفاظت تالاب­ها"، انتشارات سازمان محیط زیست.
 
- مهندسین مشاور پیشاهنگ توسعه کرمانشاه. (1391) "مطالعات تعیین حریم اکولوژی تالاب هشیلان (گزارش نهایی)"، اداره کل حفاظت محیط زیست کرمانشاه (معاونت طبیعی).
 
- محمدی زاده, م., کرباسی, ع., و صاحبی, م. (1392) "مدیریت زیست محیطی تالاب هشیلان به روشSWOT"، فصلنامه علمی محیط زیست، 13-27.
 
- نجفی،ز.،کرمی،غ.ح.،طاهری،ع. (1392) "بررسی روند افت آب در تالاب هشیلان و نگرانی از خشک شدن این تالاب"، اولین همایش ملی حفاظت از تالاب­ها و اکوسیستم­های آبی اردیبهشت 92.
- David, J., & Freitas, A . . . (1984) “Physicaland chemical methods of soil and water analysis”, New Dehli Bombay Calcutta, IBN CO.PVT.LTD.
 
- Maltby, E. (1990) “Wetland    management goals: wise use and conservation”, Landscape and urban planning 20.18-9.Sugumaran, R., et al. 2004. Using Remote Sensing Data to Study Wetland Dynamics in Iowa. Iowa Space Grant (Seed) Final Technical Report.