ارائه راهکار بهینه ممیزی انرژی ساختمان جهت کاهش بار سرمایشی و گرمایشی (مطالعة موردی: پروژه مسکن مهر ابریشم، استان البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ایلام

2 کارشناس ارشد و پژوهشگر دانشگاه ایلام

چکیده

بالا بودن سهم قابل‌توجه از مصرف انرژی ساختمان در ایران و اهمیت موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در این بخش بی‌تردید نیازمند اتخاذ تصمیمات اساسی برای کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان می‌باشد. از آنجاکه در معماری عصر حاضر سعی بر این است که ساختمان بتواند با توجه به الگوهای طراحی که در پیش می‌گیرد، نیازهای حرارتی ساکنین را تا حد امکان تامین نماید، اجرای راه‌کارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ممیزی انرژی ساختمان‌های مسکونی که بخش عظیمی از ساختمان‌های جهان را به خود اختصاص داده است، می‌تواند بسیار راه گشا باشد. این مقاله در راستای رسیدن به این هدف یک نمونه بلوک مسکونی مسکن مهر در را به عنوان نمونه مطالعاتی موردپژوهش قرار داده است. در روند کار از مطالعات کتابخانه‌ای و شبیه‌سازی رایانه‌ای نرم‌افزار دیزاین بیلدر (Design Builder) به عنوان یک روش مطالعاتی معتبر، به منظور تأیید یافته‌ها و نتایج استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که اجرای دو لایه 4 سانتی‌متری عایق XPS در مرزهای بیرونی و داخلی دیوارهای خارجی همچنین استفاده از سایبان‌‌‌های افقی گالوانیزه 80 سانتی‌متری در پنجره‌های جبهه جنوبی بنا می‌تواند تا 7/18 درصد در میزان مصرف انرژی سرمایشی و گرمایشی ساختمان کاهش ایجاد نماید. مدت زمان بازگشت سرمایه این اقدام بهینه‌سازی نیز در حدود 3 سال به‌دست‌آمده است. همچنین اجرای این اقدام توانسته است به میزان 75174726 ریال در کاهش هزینه سالانه حامل های انرژی ساختمان نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


- "ترازنامه انرژی" (1391).
 
- "ترازنامه هیدروکربوری کشور" (1386)، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، وزارت نفت.
 
- رضاییان باجگیران، مجتبی- کهرم، محسن "طراحی الگوریتم دستوالعمل نرم افزاری ممیزی انرژی در مجتمع ها".
 
- سقطی، اصغر.، (1381) "ﺑﻬینه سازى مصرف انرژى در ساختمان مسکونی"، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، تابستان 93، دوره شانزدهم، شماره دو.
 
- A, Alajmi, (2014) “Energy audit of an educational building  in  a  hot  summer  climate” , Public
Authority of Applied Education and Training, P.O.      Box 3831, Mishref 40189, Kuwait, Energy and Buildings 47. 122–130
 
- D, Claridge, et al. (1991) “Improving energy conservation retrofits with measured savings”, ASHRAE Journal 33 (10) 14–22.
 
- E, Sterling, C, Collett, S, Turner, C, Downing. (1994) “Commissioning to avoid indoor air quality problems, in: Proceedings of the ASHRAE Transactions: Symposia”, p. 867.
 
- G, Escrivá, Escrivá, C, Álvarez-Bel, I, Valencia-Salazar. (2013) “Method for modelling space conditioning aggregated daily load curves: application to a university building”, Energy and Buildings 42. 1275–1282.
 
- IEA, (2001) “Energy Conservation in Buildings and Community System Programme”, 9998. Eobcs strategy Plan.
 
- I, Iqbal, M, Al-Homoud., (2007) “Parametric analysis of alternative energy conservation measures in an office building in hot and humid climate”, Energy and Environment 42 2166–2177.
 
- S. Jaber, S. Ajib., (2013) “Optimum, technical and energy efficiency design of residential building in Mediterranean region”, Energy and Buildings, N.43 (8), pp. 1829-1834.
 
- Yu, Jinghua, C, Yanga, L. Tiana., (2008) “Low-energy envelope design of residential building in hot summer and cold winter zone in China”, Energy and Buildings, N.40 (8), pp. 1536-1546.
 
- J.S, Li., (2008) “Study of energy performance and efficiency improvement procedures of Government Offices in Hong Kong Special Administrative Region”, Energy and Buildings, 40 1872–1875.
 
- J, Khodakarami, I, Knight, N, Nasrollahi (2009) “Reducing the demands of heating and cooling in Iranian hospitals”, Renewable Energy, 34: 3128-3133.
 
- F, Liu, AS, Meyer, J, Hogan. “Main streaming building energy efficiency codes in developing countries: global experience and lessons from early adapters”.
 
- J, Loustsen. (2008) “Energy efficiency requirements in building codes”, Energy efficiency policies for new buildings, IEA Information Paper, International Energy Agency.
 
- M.M, Rahman, M.G, Rasul, M.M.K. Khan. (2013) “Energy conservation measures in an institutional building in sub-tropical climate in Australia”, Applied Energy 872994–3004.
 
- N. Eskin, H. Tu¨rkmen. (2008) “Analysis of annual heating and cooling energy requirements for office buildings in different climates in Turkey”, Energy and Buildings 40 763–773.
 
- S, Choudhary Reader, S, Keshvanand (2015) “Institute of Technology”, Management and Gramothan, Jaipur, ANALYSIS OF ENERGY CONSERVATION OF AN INSTITUTIONAL BUILDING USING DESIGN BUILDER SOFTWARE,
International Journal of Recent advances in Mechanical Engineering (IJMECH) Vol.4, No.1,
 and February.
 
- U.S., (2014) “Energy Information Administration”, Office of Energy Statistics, U.S. Department of Energy, Washington, DC 20585, Annual Energy Review.
 
- U.S. EIA. (2012) “Residential Energy Consumption Survey”, U. S. E. I. Administration.
 
- W, Alexander Friess, K, Rakhshan, T, A. H, Sahand Tajerzadeh., (2014) “Wall insulation measures for residential villas in Dubai: A case study in energy efficiency”, Energy and Buildings, 44 (2014) 26–32.
 
- Y, Zhu. (2006) “Applying computer-based simulation to energy auditing: a case study”, Energy and Buildings, 38 421–428.