بررسی وضعیت آلودگی صوتی در تعدادی از بزرگراه‌های شهر تهران و میزان کاهش صدا پس از نصب موانع صوتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس و مدرس دانشکده محیط‌زیست

2 کارشناس ارشد و معاون دفتر پایش سازمان حفاظت محیط‌زیست

3 کارشناس و رئیس گروه هوا و صوت سازمان حفاظت محیط‌زیست،

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده محیط‌زیست

چکیده

  یکی از مشکلات مدیریت شهری در بخش حفاظت محیط‌زیست، آلودگی صوتی است. اثرات سروصدا گسترده بوده و پیامدهای بلندمدت آن با توجه به میزان و مدت زمان در معرض بودن و حساسیت فرد باعث کاهش قدرت شنوایی، افزایش فشار خون، ضعف سیستم ایمنی، کاهش قدرت یادگیری در کودکان و کاهش بازدهی فکری و جسمی می‌‌شود. از این دیدگاه، اقدام عملی برای محدودکردن و کنترل سروصدای محیطی ضروری می‌‌‌باشد. اساس این کار نیز فرایند ارزیابی و کنترل خطر می‌‌باشد. در این راستا یکی از مشکلاتی که برای ساکنان حاشیه بزرگراه‌ها وجود دارد، آلودگی صوتی ناشی از تردد خودروهای سبک و سنگین است. یکی از راه‌کارهای کاهش و کنترل آلودگی صوتی در بزرگراه‌ها نصب عایق‌‌ها و موانع صوتی است. این دیوارها، آجری یا بتنی و یا به‌صورت دیواری بسیار شفاف از جنس پریکسی گلاس می‌‌باشند که با ارتفاع 5 تا 6 متری بسته به وضعیت بزرگراه در طول آن نصب می‌شوند. در این خصوص تدوین قوانینی درباره ساخت اتوبان‌‌های جدید ضروری می باشد. در این مطالعه میزان صدا در ده بزرگراه در شهر تهران اندازه‌گیری شده و سپس میزان کاهش صدا  در سه بزرگراهی که مجهز به موانع صوتی هستند، اندازه‌گیری گردید. کمترین و بیشترین میزان تراز معادل صدا در بزرگراه‌های مدرس و کردستان به میزان 8/78 تا 8/81 دسی بل بوده که در مقایسه با استاندارد مناطق مسکونی در روز 8/23 تا 8/26 دسی‌‌‌بل بالاتر است.  همچنین نصب موانع صوتی تا حداکثر 17 دسی‌‌‌بل صدا را کاهش می‌دهد که قابل ملاحظه است.

کلیدواژه‌ها


 گلمحمدی، ر. (1395) "مهندسی صدا و ارتعاش در صنعت و محیط‌زیست"، همدان، انتشارات دانشجو، چاپ هفتم.
 
 
 - عباسپور، م. (1377) "مهندسی محیط زیست "، تهران
 
- نصیری، پ. (1377) "صدا و ارتعاش در صنعت"، جزوه آموزشی، تهران، دانشکده بهداشت.
 
 - معاونت محیط زیست انسانی (1391) "قوانین، مقررات، ضوابط و استاندارهای محیط‌زیست انسانی"، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
 
 - صفارزاده، م.  رحیمی، ف. (1382) " آلودگی صوتی در سیستم های حمل و نقل" انتشارات سازمان حفاظت محیط ‌زیست.
 
- ISO 1999:1990 (2013) “Acoustics- Determination of Occupational Noise exposure and estimation of noise- induced hearing impairment”, International Standard Organization.
 
- ISO 1996-1 (2016) “Acoustics-Description, measurement and assessment of environmental noise – Part1 Basic quantities and assessment procedures”, International Standard Organization.
 
- A Policy on Geometric design of highway and streets” (1989, 1990) American Association of State highway and transportation officials.