دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 1-73 
2. حیات و بقای تالاب ها در پرتو حقوق بین الملل

صفحه 15-27

آزیتا فراشی؛ محمد سرباز؛ فاطمه طباطبایی یزدی


4. مخاطرات زیست محیطی دریاچه ارومیه و راهکارهای مدیریتی مقابله با آن ها

صفحه 39-45

کامل شکاک نیا؛ بهزاد سعیدپور؛ بهروز دهزاد؛ اصغر محمدی فاضل


5. اهمیت مدیریت تالاب‌ها در بهبود محیط زیست

صفحه 47-51

بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ زینب مهمدی کربلایی