دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-68 
3. وضعیت مصرف کیسه پلاستیک در میادین میوه و تره‌‌بار مناطق 22 گانه تهران در سال 94

صفحه 31-41

فرنوش فرخنده کیش؛ نسترن کشاورز محمدی؛ سهیلا خداکریم؛ سعید متصدی زرندی؛ علی رمضانخانی