دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 1-60 
1. ارزیابی اقتصادی - محیط‌زیستی باغ‌های سنتی شهر قزوین

صفحه 1-8

زهرا متولی؛ سید رحمان اقبالی؛ فرزانه شهسواری


6. تعیین فرمهای شیمیایی فلز نیکل در خاک مزارع برنج اطراف شهرک صنعتی آمل

صفحه 49-60

فاطمه احمدی پور؛ نادر بهرامی فر؛ سید محمود قاسمپوری